رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال 1395

دانشگاههای دولتی تاکنون تعداد 404191 مقاله کنفرانسی، 49392 مقاله ژورنالی و400279 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 دانشگاههای دولتی دارای 64003 عضو هیات علمی و 1018749 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 1335 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 716 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 3463 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 16921 خبر رسمی را از دانشگاههای دولتی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 149 دانشگاههای دولتی را در سال 1395 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

مجموع مقالات دانشگاه های دولتی کل کشور

رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال 1395

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران