رتبه بندی پژوهشگاههای دولتی در سال 1386

پژوهشگاههای دولتی تاکنون تعداد 21224 مقاله کنفرانسی، 3521 مقاله ژورنالی و11883 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 پژوهشگاههای دولتی دارای 2093 عضو هیات علمی و 6260 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 196 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 117 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 1283 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 4147 خبر رسمی را از پژوهشگاههای دولتی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 52 پژوهشگاههای دولتی را در سال 1386 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

مجموع مقالات دانشگاه های دولتی کل کشور

رتبه بندی پژوهشگاههای دولتی در سال 1386

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران