دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۷

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۶۱ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۲۰۵۹
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۶۱۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۹۳۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۸۳۳
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۷۲۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۲۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۶۱۱
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۵۷۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۱۹
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۴۹۲
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۱۸۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۷۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۵
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۴۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۳۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)

تعداد مقاله:
۳۴۵۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۹۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱۹۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۳۱
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۹۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۳۳۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۲۸۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۲۲
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۲۰۰
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۷۷۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۷

تعداد کنفرانس:
۲۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
آبادان
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۷

شمارهای ژورنال:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵
شهر:
قم
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۷

نشستهای علمی:
۸۷
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۷۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۴۴
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۷

تعداد اخبار:
۲۷۴۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۶۰۸
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۶۰۰
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۲۸۹
شهر:
سمنان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۲۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۴۶
شهر:
بوشهر
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۱۲۵
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۹۳۴
شهر:
گرگان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۹۱۲
شهر:
زنجان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۸۹۹
شهر:
ياسوج
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۱
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان