لیست پژوهشگاههای دولتی

تعداد 54 مرکز علمی از نوع پژوهشگاههای دولتی در پایگاه یونیرف تعریف شده است. پژوهشگاههای دولتی صاحب امتیاز 122 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 1552 شماره منتشر نموده اند.پژوهشگاههای دولتی میزبان 210 همایش علمی تخصصی و 185 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران پژوهشگاههای دولتی, 42588 مقاله علمی شامل 4746 مقاله ژورنالی و 23842 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 4746 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در پژوهشگاههای دولتی تعداد 6,310 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 2,135 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه لیست پژوهشگاههای دولتی

کل مراکز علمی
54
کل اساتید
2135 نفر
کل دانشجویان
6310 نفر
مقالات کنفرانسی
23842 مقاله
مقالات ژورنالی
4746 مقاله
مقالات بین المللی
14000 مقاله
کل همایشها
210
طرح های پژوهشی
به زودی

سه مرکز برتر پژوهشگاههای دولتی در سال 1397

جهاد دانشگاهی

رتبه در کل کشور: 58

سازمان انرژی اتمی

رتبه در کل کشور: 199

انستیتو پاستور ایران

رتبه در کل کشور: 204

نمایش لیست پژوهشگاههای دولتی

انستیتو پاستور ایران

پژوهشکده بیمه

پژوهشکده پولی و بانکی

پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

پژوهشکده سوانح طبیعی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی

پژوهشکده هواشناسی

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

پژوهشگاه دانش های بنیادی

پژوهشگاه رنگ (موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش)

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

پژوهشگاه صنعت نفت

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

پژوهشگاه علوم ورزشی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

پژوهشگاه فضایی ایران

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

پژوهشگاه مواد و انرژی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

پژوهشگاه نیرو

پژوهشگاه هوافضا

جهاد دانشگاهی

دانشگاه ادیان و مذاهب

سازمان انرژی اتمی

سازمان انرژیهای نو ایران

سازمان بهره وری انرژی ایران

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور

سازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استاندارد

سازمان نقشه برداری کشور

مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

مرکز تحقیقات توتون

مرکز تحقیقات راه آهن جمهوری اسلامی ایران

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مرکز تحقیقات کشاورزی ورامین

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

موسسه تحقیقات آب

موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر خوزستان

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران