لیست دانشگاههای علوم پزشکی

تعداد 64 مرکز علمی از نوع دانشگاههای علوم پزشکی در پایگاه یونیرف تعریف شده است. دانشگاههای علوم پزشکی صاحب امتیاز 243 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 1900 شماره منتشر نموده اند.دانشگاههای علوم پزشکی میزبان 335 همایش علمی تخصصی و 66 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاههای علوم پزشکی, 304067 مقاله علمی شامل 18529 مقاله ژورنالی و 36479 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 18529 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای علوم پزشکی تعداد 195,331 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 17,929 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه لیست دانشگاههای علوم پزشکی

کل مراکز علمی
64
کل اساتید
17929 نفر
کل دانشجویان
195331 نفر
مقالات کنفرانسی
36479 مقاله
مقالات ژورنالی
18529 مقاله
مقالات بین المللی
249059 مقاله
کل همایشها
335
طرح های پژوهشی
به زودی

سه مرکز برتر دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1397

دانشگاه علوم پزشکی تهران

رتبه در کل کشور: 12

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه در کل کشور: 23

دانشگاه علوم پزشکی ایران

رتبه در کل کشور: 35

نمایش لیست دانشگاههای علوم پزشکی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایرانشهر

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شوشتر

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی البرز

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشکی بابل

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانشگاه علوم پزشکی زابل

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی کردستان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشگاه علوم پزشکی گلستان

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

دانشگاه علوم پزشکی مازندران

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جیرفت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران