لیست سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی

تعداد 74 مرکز علمی از نوع سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در پایگاه یونیرف تعریف شده است. سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی صاحب امتیاز 23 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 81 شماره منتشر نموده اند.سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی میزبان 23 همایش علمی تخصصی و 14 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی, 29134 مقاله علمی شامل 2436 مقاله ژورنالی و 21885 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 2436 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی تعداد 400 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 2,749 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه لیست سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی

کل مراکز علمی
74
کل اساتید
2749 نفر
کل دانشجویان
400 نفر
مقالات کنفرانسی
21885 مقاله
مقالات ژورنالی
2436 مقاله
مقالات بین المللی
4813 مقاله
کل همایشها
23
طرح های پژوهشی
به زودی

سه مرکز برتر سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در سال 1397

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

رتبه در کل کشور: 142

پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

رتبه در کل کشور: 214

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

رتبه در کل کشور: 216

نمایش لیست سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی

پژوهشکده آبزی پروری آب‌های داخلی

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

پژوهشکده پسته

پژوهشکده تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

پژوهشکده چای

پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری

پژوهشکده سبزی صیفی

پژوهشکده گل و گیاهان زینتی

پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

پژوهشکده میگوی کشور

پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری

مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

مؤسسه تحقیقات برنج کشور

مؤسسه تحقیقات بین‌المللی تاسماهیان دریای خزر

مؤسسه تحقیقات پنبه کشور

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور

مرکز آموزش عالی امام خمینی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

مرکز تحقیقات ابریشم کشور

مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آب‌های داخلی

مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح‌نژاد ماهیان سردابی شهید مطهری

مرکز تحقیقات شیلاتی آب‌های دور

مرکز تحقیقات ماهیان سردابی

مرکز تحقیقات ملی آبزیان آب‌های شور

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان‌شرقی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قم

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان هرمزگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی‌آباد

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم)

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز

مرکز ملی تحقیقات شوری

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

موسسه تحقیقات خاک و آب

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران