آرم سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی یک پژوهشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 582 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی صاحب امتیاز و ناشر 1 مجله تخصصی است و تا کنون 2 همایش توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1403 پژوهشگران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «اینترنت» و «اینترنت» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
582
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
1 ژورنال
کل کنفرانسها
2 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
0 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

نمودار مقابل رتبه (Rank) سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تاکنون 582 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 332 مقاله ژورنالی و 250 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 2 همایش توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ناشر 1 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 391 مقاله مشترک با 71 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

شرکای علمی اصلی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1403 محورهای اصلی مقالات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در سال 1403 موضوع اینترنت و اینترنت می باشد.

طرح های پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

اساتید و اعضای هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
نام مرکز: سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: خیابان کریمخان- خیابان ایرانشهر- ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وبسایت دانشگاه: http://oerp.ir/ شماره تلفن: 88309265 شماره فکس: 88310794
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران