آرم دانشگاه جامع امام حسین

دانشگاه جامع امام حسین

نوع مرکز: دانشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

دانشگاه جامع امام حسین یک دانشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1365 تاسیس شده است. در حال حاضر 3900 دانشجو و 100 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 8050 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه جامع امام حسین صاحب امتیاز و ناشر 39 مجله تخصصی است و تا کنون 21 همایش توسط دانشگاه جامع امام حسین برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 916 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه جامع امام حسین را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1403 پژوهشگران دانشگاه جامع امام حسین بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «یادگیری عمیق» و «جدایش محموله» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
8050
کل مقالات ISI
916 مقاله
کل مجلات
39 ژورنال
کل کنفرانسها
21 همایش
کل دانشجویان
3900 نفر
کل اساتید
100 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
F

رتبه‌ دانشگاه جامع امام حسین

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه جامع امام حسین را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه جامع امام حسین در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه جامع امام حسین

دانشگاه جامع امام حسین تاکنون 8050 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 3309 مقاله ژورنالی و 4741 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه جامع امام حسین را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه جامع امام حسین نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه جامع امام حسین دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه جامع امام حسین

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 916 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه جامع امام حسین در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه جامع امام حسین را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه جامع امام حسین

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه جامع امام حسین را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 21 همایش توسط دانشگاه جامع امام حسین برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران دانشگاه جامع امام حسین ناشر 39 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای دانشگاه جامع امام حسین که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه جامع امام حسین
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه جامع امام حسین با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
 • پارک علم و فناوری
  0
 • شتابدهنده
  0
 • مرکز رشد
  1
 • فضای کار اشتراکی
  0
 • استارتاپ
  0
 • شرکتهای کارآفرین
  0
 • فعالان اکوسیستم
  1


همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه جامع امام حسین در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 4543 مقاله مشترک با 316 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه جامع امام حسین با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه جامع امام حسین

شرکای علمی اصلی دانشگاه جامع امام حسین طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه جامع امام حسین ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1403 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه جامع امام حسین به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه جامع امام حسین در سال 1403 موضوع یادگیری عمیق و جدایش محموله می باشد.

طرح های پژوهشی دانشگاه جامع امام حسین*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه جامع امام حسین به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط دانشگاه جامع امام حسین انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی دانشگاه جامع امام حسین

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

اعضای هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشگاه جامع امام حسین
نام مرکز: دانشگاه جامع امام حسین نوع مرکز: دانشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: تهران - اتوبان شهید بابایی - بعد از پل لشگرک - دانشگاه جامع امام حسین (ع) وبسایت دانشگاه: http://www.ihu.ac.ir شماره تلفن: 21-77104869-77105691 شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران