آرم پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

نوع مرکز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی

استان: مازندران

شهر: رامسر

پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری یک سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در شهر رامسر، استان مازندران است. و در سال 1309 تاسیس شده است. در حال حاضر 11 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 282 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. علاوه بر این تاکنون 8 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1402 پژوهشگران پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «اسانس پوست میوه» و «ترکیبات طعم دهنده» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
282
کل مقالات ISI
8 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
11 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
342 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

نمودار مقابل رتبه (Rank) پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری تاکنون 282 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 74 مقاله ژورنالی و 208 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 8 مقاله توسط پژوهشگران پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 273 مقاله مشترک با 59 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

شرکای علمی اصلی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1402 محورهای اصلی مقالات علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در سال 1402 موضوع اسانس پوست میوه و ترکیبات طعم دهنده می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در سال 1402 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری بوده است.

طرح های پژوهشی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 342 طرح پژوهشی توسط پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری

اساتید و اعضای هیات علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری
    تاکنون هیچ عضو هیات علمی پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری
نام مرکز: پژوهشکده مرکبات و میوه‌های نیمه‌گرمسیری نوع مرکز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی استان: مازندران شهر: رامسر آدرس: رامسر - خیابان استاد مطهری - صندوق پستی 335-46915 - پژوهشکده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری وبسایت دانشگاه: http://icri.areo.ir/ شماره تلفن: 01155222081 شماره فکس: 01155223282
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران