آرم دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

نوع مرکز: دانشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه یک دانشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 347 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1403 پژوهشگران دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «اصل عدم تبعیض» و «اصل عدم تبعیض» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
347
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
0 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه تاکنون 347 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 274 مقاله ژورنالی و 73 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 219 مقاله مشترک با 47 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

شرکای علمی اصلی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1403 محورهای اصلی مقالات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در سال 1403 موضوع اصل عدم تبعیض و اصل عدم تبعیض می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در سال 1403 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه بوده است.

طرح های پژوهشی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

اخبار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
متاسفانه اخبار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در لیست اخبار خروجی در پایگاه اخبار علمی تاکنون ثبت نشده است. اخبار علمی بزرگترین و جامعترین مرجع انتشار اخبار دانشگاهی و پژوهشی کشور است که به صورت آنلاین بیش از یکهزار دانشگاه و پژوهشگاه کشور را رصد نموده و اخبار لحظه ای را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
آرم اخبارعلمی
افراد مهم علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

اساتید و اعضای هیات علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
نام مرکز: دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه نوع مرکز: دانشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: باهنر (نیاوران) - کوچه مینا - پلاک ۱ وبسایت دانشگاه: https://sir.ac.ir/ شماره تلفن: 22802650 شماره فکس: 22802747
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران