آرم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

نوع مرکز: دانشگاه دولتی

استان: همدان

شهر: همدان

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی یک دانشگاه دولتی در شهر همدان، استان همدان است. و در سال 1390 تاسیس شده است. در حال حاضر 1337 دانشجو و 104 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 317 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی صاحب امتیاز و ناشر 0 مجله تخصصی است و تا کنون 4 همایش توسط دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 209 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1403 پژوهشگران دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «حمل ونقل عمومی» و «کرایه» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
317
کل مقالات ISI
209 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
4 همایش
کل دانشجویان
1337 نفر
کل اساتید
104 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی تاکنون 317 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 128 مقاله ژورنالی و 189 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 209 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 4 همایش توسط دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 200 مقاله مشترک با 53 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

شرکای علمی اصلی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1403 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در سال 1403 موضوع حمل ونقل عمومی و کرایه می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در سال 1403 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی بوده است.

طرح های پژوهشی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی
نام مرکز: دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی نوع مرکز: دانشگاه دولتی استان: همدان شهر: همدان آدرس: وبسایت دانشگاه: http://www.sjau.ac.ir/ شماره تلفن: شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران