آرم موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی یک پژوهشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1369 تاسیس شده است. در حال حاضر 20 دانشجو و 23 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 348 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی صاحب امتیاز و ناشر 2 مجله تخصصی است اطلاعات و آمار دقیقتر از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1402 پژوهشگران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «مدیریت پایدار ضایعات غذایی» و «امنیت مواد غذایی» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
348
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
2 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
20 نفر
کل اساتید
23 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
39 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

نمودار مقابل رتبه (Rank) موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی تاکنون 348 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 208 مقاله ژورنالی و 140 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نمودار روبرو شامل شماره هایی از نشریات علمی است که توسط دانشگاه به چاپ رسیده است.نمودار روبرو شامل دو سری داده است. نمودار روبرو شامل شماره هایی از نشریات علمی است که توسط دانشگاه به چاپ رسیده است.نمودار روبرو شامل دو سری داده است.

    تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 259 مقاله مشترک با 59 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

شرکای علمی اصلی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1402 محورهای اصلی مقالات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در سال 1402 موضوع مدیریت پایدار ضایعات غذایی و امنیت مواد غذایی می باشد.

طرح های پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 39 طرح پژوهشی توسط موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

اساتید و اعضای هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
نام مرکز: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: ایران - تهران - خیابان نلسون ماندلا (آفریقا) - کوی گلفام - پلاک ۷۰ - موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وبسایت دانشگاه: https://irphe.ac.ir/ شماره تلفن: ۲۲۰۱۰۶۱۶ شماره فکس: ۲۲۰۵۰۳۳۸
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران