آرم پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت یک پژوهشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 37 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت صاحب امتیاز و ناشر 6 مجله تخصصی است اطلاعات و آمار دقیقتر از پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1402 پژوهشگران پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «حکمرانی» و «حاکمیت شرکتی» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
37
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
6 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
0 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

نمودار مقابل رتبه (Rank) پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت تاکنون 37 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 18 مقاله ژورنالی و 19 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت ناشر 6 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 30 مقاله مشترک با 16 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

شرکای علمی اصلی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1402 محورهای اصلی مقالات علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت در سال 1402 موضوع حکمرانی و حاکمیت شرکتی می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت در سال 1402 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت بوده است.

طرح های پژوهشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

اخبار پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت
متاسفانه اخبار پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت در لیست اخبار خروجی در پایگاه اخبار علمی تاکنون ثبت نشده است. اخبار علمی بزرگترین و جامعترین مرجع انتشار اخبار دانشگاهی و پژوهشی کشور است که به صورت آنلاین بیش از یکهزار دانشگاه و پژوهشگاه کشور را رصد نموده و اخبار لحظه ای را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
آرم اخبارعلمی
افراد مهم علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

اساتید و اعضای هیات علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت
نام مرکز: پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: خیابان حضرت ولیعصر(عج) ، خ شهید آیت الله طالقانی، نرسیده به پل حافظ ، پلاک ۳۷۶ وبسایت دانشگاه: https://csr.ir/ شماره تلفن: 02166499111 شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران