موضوعات مهم تحقیقاتی مقالات ایران 1402

  • undraw-business
    موضوعات داغ پژوهشی کشور

    در این صفحه کلید واژه های مهم استفاده شده در مقالات تولید شده توسط مراکز مهم علمی کشور تحلیل و به صورت سالانه نمایش داده می شوند. هر ساله، حجم بزرگی از پروژه های تحقیقاتی در کشور انجام می شود که به صورت مقالات تخصصی در کنفرانسها و ژورنالهای کشور ارائه می شوند. این مقالات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند و عمده کلید واژه ها و موضوعات تحقیقی استخراج شده است. علاوه بر این بخش، در صفحه هر دانشگاه، کلید واژه ها و موضوعات مهم پژوهشی دانشگاه نیز به صورت مجزا تحلیل و نمایش داده می شود. در نمودارها، واژه های بزرگتر نشان از تکرار بیشتر آنها در مقالات آن سال می باشد. برای هر سال 20 کلید واژه مهم استخراج شده اند که به صورت رویکرد پژوهشی آن سال را نمایش می دهد.

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران