دانشگاههای استان زنجان

در استان زنجان تعداد 20 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان زنجان صاحب امتیاز 12 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 171 شماره منتشر نموده اند. استان زنجان میزبان 35 همایش علمی تخصصی و 5 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان زنجان, 30407 مقاله علمی شامل 3416 مقاله ژورنالی و 15046 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 3416 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان زنجان تعداد 32,826 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,374 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان زنجان

کل مراکز علمی
20
کل اساتید
1374 نفر
کل دانشجویان
32826 نفر
مقالات کنفرانسی
15046 مقاله
مقالات ژورنالی
3416 مقاله
مقالات بین المللی
11945 مقاله
کل همایشها
57
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان زنجان در سال 1400

موسسه آموزش عالی صوفی رازی

رتبه در کل کشور: 0

دانشگاه زنجان

رتبه در کل کشور: 45

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

رتبه در کل کشور: 70

نمایش دانشگاههای استان زنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خدابنده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هیدج

دانشگاه پیام نور واحد ابهر

دانشگاه پیام نور واحد ایجرود

دانشگاه پیام نور واحد خرمدره

دانشگاه پیام نور واحد زنجان

دانشگاه پیام نور واحد سلطانیه

دانشگاه پیام نور واحد صائین قلعه

دانشگاه پیام نور واحد طارم

دانشگاه پیام نور واحد قیدار

دانشگاه پیام نور واحد ماهنشان

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دانشگاه زنجان

دانشگاه علوم پزشکی زنجان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان

موسسه آموزش عالی روزبه

موسسه آموزش عالی صائب

موسسه آموزش عالی صوفی رازی

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران