دانشگاههای استان خراسان شمالی

در استان خراسان شمالی تعداد 20 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان خراسان شمالی صاحب امتیاز 6 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 211 شماره منتشر نموده اند. استان خراسان شمالی میزبان 29 همایش علمی تخصصی و 0 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان خراسان شمالی, 11578 مقاله علمی شامل 3171 مقاله ژورنالی و 6728 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 3171 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان خراسان شمالی تعداد 13,121 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 810 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان خراسان شمالی

کل مراکز علمی
20
کل اساتید
810 نفر
کل دانشجویان
13121 نفر
مقالات کنفرانسی
6728 مقاله
مقالات ژورنالی
3171 مقاله
مقالات بین المللی
1679 مقاله
کل همایشها
227
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان خراسان شمالی در سال 1402

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

رتبه در کل کشور: 118

دانشگاه بجنورد

رتبه در کل کشور: 165

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

رتبه در کل کشور: 270

نمایش دانشگاههای استان خراسان شمالی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسفراین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

دانشگاه بجنورد

دانشگاه پیام نور واحد آشخانه

دانشگاه پیام نور واحد اسفراین

دانشگاه پیام نور واحد بجنورد

دانشگاه پیام نور واحد جاجرم

دانشگاه پیام نور واحد راز

دانشگاه پیام نور واحد شیروان

دانشگاه پیام نور واحد فاروج

دانشگاه پیام نور واحد گرمه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی

دانشگاه کوثر

مجتمع آموزش عالی شیروان

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی

موسسه آموزش عالی اشراق

موسسه آموزش عالی حکیمان بجنورد

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران