دانشگاههای استان سمنان

در استان سمنان تعداد 23 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان سمنان صاحب امتیاز 40 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 528 شماره منتشر نموده اند. استان سمنان میزبان 96 همایش علمی تخصصی و 12 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان سمنان, 56304 مقاله علمی شامل 8063 مقاله ژورنالی و 29531 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 8063 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان سمنان تعداد 65,589 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 3,617 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان سمنان

کل مراکز علمی
23
کل اساتید
3617 نفر
کل دانشجویان
65589 نفر
مقالات کنفرانسی
29531 مقاله
مقالات ژورنالی
8063 مقاله
مقالات بین المللی
18710 مقاله
کل همایشها
93
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان سمنان در سال 1400

دانشگاه سمنان

رتبه در کل کشور: 30

دانشگاه صنعتی شاهرود

رتبه در کل کشور: 60

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

رتبه در کل کشور: 81

نمایش دانشگاههای استان سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

دانشگاه پیام نور واحد دامغان

دانشگاه پیام نور واحد شاهرود

دانشگاه پیام نور واحد گرمسار

دانشگاه دامغان

دانشگاه سمنان

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوان کی

دانشگاه فرزانگان سمنان

دانشگاه گرمسار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم)

موسسه آموزش عالی ادیبان

موسسه آموزش عالی شاهرود

موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران