دانشگاههای استان سمنان

در استان سمنان تعداد 23 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان سمنان صاحب امتیاز 43 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 692 شماره منتشر نموده اند. استان سمنان میزبان 107 همایش علمی تخصصی و 12 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان سمنان, 62077 مقاله علمی شامل 11253 مقاله ژورنالی و 32114 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 11253 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان سمنان تعداد 65,589 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 3,617 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان سمنان

کل مراکز علمی
23
کل اساتید
3617 نفر
کل دانشجویان
65589 نفر
مقالات کنفرانسی
32114 مقاله
مقالات ژورنالی
11253 مقاله
مقالات بین المللی
18710 مقاله
کل همایشها
99
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان سمنان در سال 1402

دانشگاه سمنان

رتبه در کل کشور: 45

دانشگاه صنعتی شاهرود

رتبه در کل کشور: 73

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

رتبه در کل کشور: 105

نمایش دانشگاههای استان سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهمیرزاد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

دانشگاه پیام نور واحد دامغان

دانشگاه پیام نور واحد شاهرود

دانشگاه پیام نور واحد گرمسار

دانشگاه دامغان

دانشگاه سمنان

دانشگاه صنعتی شاهرود

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود

دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی ایوانکی

دانشگاه فرزانگان سمنان

دانشگاه گرمسار

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان (شاهرود)

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی کشاورزی دامغان (رسول اکرم)

موسسه آموزش عالی ادیبان

موسسه آموزش عالی شاهرود

موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران