دانشگاههای استان چهارمحال و بختيارى

در استان چهارمحال و بختيارى تعداد 17 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان چهارمحال و بختيارى صاحب امتیاز 7 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 35 شماره منتشر نموده اند. استان چهارمحال و بختيارى میزبان 18 همایش علمی تخصصی و 5 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان چهارمحال و بختيارى, 20211 مقاله علمی شامل 2045 مقاله ژورنالی و 9511 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 2045 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان چهارمحال و بختيارى تعداد 21,633 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 864 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان چهارمحال و بختيارى

کل مراکز علمی
17
کل اساتید
864 نفر
کل دانشجویان
21633 نفر
مقالات کنفرانسی
9511 مقاله
مقالات ژورنالی
2045 مقاله
مقالات بین المللی
8655 مقاله
کل همایشها
36
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان چهارمحال و بختيارى در سال 1397

دانشگاه شهرکرد

رتبه در کل کشور: 42

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

رتبه در کل کشور: 105

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

رتبه در کل کشور: 201

نمایش دانشگاههای استان چهارمحال و بختيارى

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دانشگاه آزاداسلامی واحد فارسان

دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد

دانشگاه پیام نور واحد فارسان

دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهر

دانشگاه پیام نور واحد گندمان

دانشگاه پیام نور واحد مرکز بروجن

دانشگاه پیام نور واحد واحد اردل

دانشگاه پیام نور واحد واحد بلداچی

دانشگاه پیام نور واحد واحد جوتقان

دانشگاه پیام نور واحد واحد سامان

دانشگاه پیام نور واحد واحد شلمزار

دانشگاه پیام نور واحد واحد لردگان

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران