دانشگاههای شهر شهرکرد

در شهر شهرکرد تعداد 10 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر شهرکرد صاحب امتیاز 15 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 365 شماره منتشر نموده اند. شهر شهرکرد میزبان 32 همایش علمی تخصصی و 5 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر شهرکرد, 26255 مقاله علمی شامل 6110 مقاله ژورنالی و 11398 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 6110 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر شهرکرد تعداد 18,372 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 805 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر شهرکرد

کل مراکز علمی
10
کل اساتید
805 نفر
کل دانشجویان
18372 نفر
مقالات کنفرانسی
11398 مقاله
مقالات ژورنالی
6110 مقاله
مقالات بین المللی
8747 مقاله
کل همایشها
34
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر شهرکرد در سال 1402

دانشگاه شهرکرد

رتبه در کل کشور: 81

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

رتبه در کل کشور: 85

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

رتبه در کل کشور: 219

نمایش دانشگاههای شهر شهرکرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد

دانشگاه پیام نور واحد فرخ شهر

دانشگاه پیام نور واحد گندمان

دانشگاه پیام نور واحد واحد بلداچی

دانشگاه پیام نور واحد واحد جوتقان

دانشگاه پیام نور واحد واحد شلمزار

دانشگاه شهرکرد

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران