دانشگاههای استان فارس

در استان فارس تعداد 90 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان فارس صاحب امتیاز 91 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 1580 شماره منتشر نموده اند. استان فارس میزبان 207 همایش علمی تخصصی و 515 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان فارس, 118432 مقاله علمی شامل 23165 مقاله ژورنالی و 57809 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 23165 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان فارس تعداد 120,557 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 5,143 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان فارس

کل مراکز علمی
90
کل اساتید
5143 نفر
کل دانشجویان
120557 نفر
مقالات کنفرانسی
57809 مقاله
مقالات ژورنالی
23165 مقاله
مقالات بین المللی
37458 مقاله
کل همایشها
477
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان فارس در سال 1402

دانشگاه شیراز

رتبه در کل کشور: 13

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

رتبه در کل کشور: 30

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

رتبه در کل کشور: 52

نمایش دانشگاههای استان فارس

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اقلید

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضاء

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داراب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفاشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قادرآباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گراش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ممسنی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیریز

دانشگاه پیام نور واحد آباده

دانشگاه پیام نور واحد آباده طشک

دانشگاه پیام نور واحد ارسنجان

دانشگاه پیام نور واحد استهبان

دانشگاه پیام نور واحد اشکنان

دانشگاه پیام نور واحد اقلید

دانشگاه پیام نور واحد اوز

دانشگاه پیام نور واحد ایزدخواست

دانشگاه پیام نور واحد بوانات

دانشگاه پیام نور واحد بیرم

دانشگاه پیام نور واحد بیضا

دانشگاه پیام نور واحد پاسارگاد

دانشگاه پیام نور واحد جهرم

دانشگاه پیام نور واحد خرامه

دانشگاه پیام نور واحد خشت

دانشگاه پیام نور واحد خنج

دانشگاه پیام نور واحد داراب

دانشگاه پیام نور واحد رستم

دانشگاه پیام نور واحد زاهدشهر

دانشگاه پیام نور واحد زرین دشت

دانشگاه پیام نور واحد سپیدان

دانشگاه پیام نور واحد سرچهان

دانشگاه پیام نور واحد سروستان

دانشگاه پیام نور واحد سیمکان

دانشگاه پیام نور واحد ششده و قره بلاغ

دانشگاه پیام نور واحد شیراز

دانشگاه پیام نور واحد صفاشهر

دانشگاه پیام نور واحد فراشبند

دانشگاه پیام نور واحد فسا

دانشگاه پیام نور واحد فیروزآباد

دانشگاه پیام نور واحد قطب آباد

دانشگاه پیام نور واحد قیروکارزین

دانشگاه پیام نور واحد کامفیروز

دانشگاه پیام نور واحد گله دار

دانشگاه پیام نور واحد لامرد

دانشگاه پیام نور واحد مرودشت

دانشگاه پیام نور واحد ممسنی

دانشگاه پیام نور واحد مهر

دانشگاه پیام نور واحد نودان

دانشگاه پیام نور واحد واحد خاوران

دانشگاه پیام نور واحد واحد لار

دانشگاه جهرم

دانشگاه سلمان فارسی کازرون

دانشگاه شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه علوم پزشکی جهرم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فسا

دانشگاه فسا

دانشگاه هنر شیراز

مجتمع آموزش عالی لارستان

مرکز آموزش عالی اقلید

مرکز آموزش عالی زینب کبری (س) کازرون

مرکز آموزش عالی لامرد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

مرکزآموزش عالی استهبان

موسسه آموزش عالی آپادانا شیراز

موسسه آموزش عالی ارم شیراز

موسسه آموزش عالی پاسارگاد

موسسه آموزش عالی پیشتازان شیراز

موسسه آموزش عالی تابناک

موسسه آموزش عالی حافظ شیراز

موسسه آموزش عالی زند شیراز

موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران