آرم مرکزآموزش عالی اقلید

مرکزآموزش عالی اقلید

نوع مرکز: دانشگاه دولتی

استان: فارس

شهر: اقليد

مرکزآموزش عالی اقلید یک دانشگاه دولتی در شهر اقليد، استان فارس است و در سال 1386 تاسیس شده است. در حال حاضر 645 دانشجو و 86 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 12 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. علاوه بر این تاکنون 44 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از مرکزآموزش عالی اقلید را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1397 پژوهشگران مرکزآموزش عالی اقلید بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «ابن حسام» و «مامون» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
12
کل مقالات ISI
44 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
645 نفر
کل اساتید
86 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ مرکزآموزش عالی اقلید

نمودار مقابل رتبه (Rank) مرکزآموزش عالی اقلید را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات مرکزآموزش عالی اقلید در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی مرکزآموزش عالی اقلید

مرکزآموزش عالی اقلید تاکنون 12 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 4 مقاله ژورنالی و 8 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات مرکزآموزش عالی اقلید را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از مرکزآموزش عالی اقلید نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات مرکزآموزش عالی اقلید دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی مرکزآموزش عالی اقلید

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 44 مقاله توسط پژوهشگران مرکزآموزش عالی اقلید در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط مرکزآموزش عالی اقلید را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های مرکزآموزش عالی اقلید

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط مرکزآموزش عالی اقلید را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط مرکزآموزش عالی اقلید برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای مرکزآموزش عالی اقلید ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری مرکزآموزش عالی اقلید
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری مرکزآموزش عالی اقلید با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی مرکزآموزش عالی اقلید شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط مرکزآموزش عالی اقلید در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 6 مقاله مشترک با 5 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران مرکزآموزش عالی اقلید با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی مرکزآموزش عالی اقلید

شرکای علمی اصلی مرکزآموزش عالی اقلید طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران مرکزآموزش عالی اقلید ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1397 محورهای اصلی مقالات علمی مرکزآموزش عالی اقلید به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان مرکزآموزش عالی اقلید در سال 1397 موضوع ابن حسام و مامون می باشد.

طرح های پژوهشی مرکزآموزش عالی اقلید*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که مرکزآموزش عالی اقلید به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط مرکزآموزش عالی اقلید انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی مرکزآموزش عالی اقلید

اساتید و اعضای هیات علمی مرکزآموزش عالی اقلید که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای مرکزآموزش عالی اقلید
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از مرکزآموزش عالی اقلید در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی مرکزآموزش عالی اقلید
    تاکنون هیچ عضو هیات علمی مرکزآموزش عالی اقلید در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

دانشجویان مرکزآموزش عالی اقلید
    تاکنون هیچ یک از دانشجویان مرکزآموزش عالی اقلید در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.
ارتباط با مرکزآموزش عالی اقلید
نام مرکز: مرکزآموزش عالی اقلید نوع مرکز: دانشگاه دولتی استان: فارس شهر: اقليد آدرس: خیابان شهید مصطفی خمینی، میدان سلامت، مرکز آموزش عالی اقلید. وبسایت دانشگاه: http://www.eghlid.ac.ir/ شماره تلفن: 071-44526676 شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران