دانشگاههای استان آذرباىجان غربى

در استان آذرباىجان غربى تعداد 40 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان آذرباىجان غربى صاحب امتیاز 8 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 31 شماره منتشر نموده اند. استان آذرباىجان غربى میزبان 24 همایش علمی تخصصی و 0 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان آذرباىجان غربى, 37478 مقاله علمی شامل 3539 مقاله ژورنالی و 19761 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 3539 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان آذرباىجان غربى تعداد 53,899 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 2,387 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان آذرباىجان غربى

کل مراکز علمی
40
کل اساتید
2387 نفر
کل دانشجویان
53899 نفر
مقالات کنفرانسی
19761 مقاله
مقالات ژورنالی
3539 مقاله
مقالات بین المللی
14178 مقاله
کل همایشها
54
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان آذرباىجان غربى در سال 1397

دانشگاه ارومیه

رتبه در کل کشور: 15

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

رتبه در کل کشور: 91

دانشگاه صنعتی ارومیه

رتبه در کل کشور: 164

نمایش دانشگاههای استان آذرباىجان غربى

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد پیرانشهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سردشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سلماس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین دژ

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

دانشگاه ارومیه

دانشگاه پیام نور واحد ارومیه

دانشگاه پیام نور واحد اشنویه

دانشگاه پیام نور واحد بوکان

دانشگاه پیام نور واحد پیرانشهر

دانشگاه پیام نور واحد خوی

دانشگاه پیام نور واحد سردشت

دانشگاه پیام نور واحد سلماس

دانشگاه پیام نور واحد شاهین دژ

دانشگاه پیام نور واحد فیرورق

دانشگاه پیام نور واحد قره ضیاءالدین

دانشگاه پیام نور واحد ماکو

دانشگاه پیام نور واحد مهاباد

دانشگاه پیام نور واحد میاندواب

دانشگاه پیام نور واحد نقده

دانشگاه پیام نور واحد واحد پلدشت

دانشگاه پیام نور واحد واحد تکاب

دانشگاه صنعتی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

مرکز تحقیقات آرتمیای کشور

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

موسسه آموزش عالی آفاق ارومیه

موسسه آموزش عالی آیین کمال ارومیه

موسسه آموزش عالی شمس تبریزی

موسسه آموزش عالی صبا

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی آذرآبادگان

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی علم و فن ارومیه

موسسه آموزش عالی میعاد

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران