دانشگاههای استان البرز

در استان البرز تعداد 23 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان البرز صاحب امتیاز 25 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 317 شماره منتشر نموده اند. استان البرز میزبان 21 همایش علمی تخصصی و 5 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان البرز, 30040 مقاله علمی شامل 5330 مقاله ژورنالی و 16438 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 5330 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان البرز تعداد 43,169 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,128 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان البرز

کل مراکز علمی
23
کل اساتید
1128 نفر
کل دانشجویان
43169 نفر
مقالات کنفرانسی
16438 مقاله
مقالات ژورنالی
5330 مقاله
مقالات بین المللی
8272 مقاله
کل همایشها
143
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان البرز در سال 1400

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

رتبه در کل کشور: 33

موسسه تحقیقات خاک و آب

رتبه در کل کشور: 132

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

رتبه در کل کشور: 164

نمایش دانشگاههای استان البرز

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

پژوهشکده سبزی صیفی

پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری

دانشکده محیط زیست

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد

دانشگاه پیام نور واحد طالقان

دانشگاه پیام نور واحد کرج

دانشگاه پیام نور واحد ماهدشت

دانشگاه پیام نور واحد واحد نظر آباد

دانشگاه پیام نور واحد واحد هشتگرد

دانشگاه علوم پزشکی البرز

سازمان ملی استاندارد - پژوهشگاه استاندارد

مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند

مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی

مرکز آموزش عالی امام خمینی

موسسه آموزش عالی فارابی

موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

موسسه تحقیقات خاک و آب

موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران