دانشگاههای برتر ایران در سال ۱۳۹۷

در این صفحه دانشگاههای برتر کشور ایران در سالهای مختلف بر اساس معیارهای مختلف محاسبه شده نمایش داده می شوند. این رتبه بندی در بین ۷۶۱ مرکز علمی تعریف شده در این مجموعه انجام می شود. X

دانشگاههای برتر ایران در سالهای مختلف

X

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات کنفرانسهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۱۴۰۹
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۱۰۶۱
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۷۱۴
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۹۹
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۵۱۷
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۹۹
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۷۸
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۷۸
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۳۴۲
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۳۳۳
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات ژورنالهای داخلی در سال ۱۳۹۷

تعداد مقاله:
۱۱۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۰۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد مقاله:
۶۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۵۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه آزاد
تعداد مقاله:
۴۴
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۳۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۳۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد مقالات بین المللی در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸)

تعداد مقاله:
۳۳۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۲۸۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۲۱۷۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۵۲۱
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۳۵۵
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۳۰۹
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۲۷۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد مقاله:
۱۲۱۲
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۱۱۶۹
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد مقاله:
۷۷۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد کنفرانسهای برگزار شده در سال ۱۳۹۷

تعداد کنفرانس:
۲۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پیام نور
تعداد کنفرانس:
۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۵
شهر:
شيراز
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۱۲
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
تعداد کنفرانس:
۸
شهر:
آبادان

دانشگاه های برتر از نظر تعداد شماره ژورنالهای منتشر شده در سال ۱۳۹۷

شمارهای ژورنال:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۵
شهر:
قم
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
شمارهای ژورنال:
۴
شهر:
اراك
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳
شهر:
تبريز
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
شمارهای ژورنال:
۳
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد سخنرانیها، نشستهای علمی و جلسات دفاع ثبت شده در سال ۱۳۹۷

نشستهای علمی:
۸۵
شهر:
شيراز
نشستهای علمی:
۶۶
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۴۲
شهر:
همدان
نشستهای علمی:
۲۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۵
شهر:
اصفهان
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۱۱
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
نشستهای علمی:
۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی

دانشگاه های برتر از نظر تعداد اخبار منتشر شده در سال ۱۳۹۷

تعداد اخبار:
۲۵۸۴
شهر:
تهران
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۴۵۵
شهر:
مشهد
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۴۲۶
شهر:
سنندج
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۲۸۹
شهر:
سمنان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۲۱۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
تعداد اخبار:
۱۱۲۵
شهر:
همدان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۱۰۵۳
شهر:
بوشهر
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۹۳۴
شهر:
گرگان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۹۱۲
شهر:
زنجان
نوع مرکز:
علوم پزشکی
تعداد اخبار:
۸۰۹
شهر:
ياسوج
نوع مرکز:
علوم پزشکی

دانشگاه های برتر از نظر قدمت

قدمت مرکز:
۱۰۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
شرکت
قدمت مرکز:
۹۸
شهر:
تهران
نوع مرکز:
پژوهشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۷
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۹۵
شهر:
تهران
قدمت مرکز:
۹۴
شهر:
طالقان
قدمت مرکز:
۹۱
قدمت مرکز:
۹۰
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۹
شهر:
تهران
نوع مرکز:
دانشگاه دولتی
قدمت مرکز:
۸۸
شهر:
طالقان