آرم دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

نوع مرکز: دانشگاه دولتی

استان: قم

شهر: قم

دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه یک دانشگاه دولتی در شهر قم، استان قم است. و در سال 1358 تاسیس شده است.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 2128 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه صاحب امتیاز و ناشر 62 مجله تخصصی است و تا کنون 2 همایش توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه برگزار شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1401 پژوهشگران دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «قرآن کریم» و «قرآن» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
2128
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
62 ژورنال
کل کنفرانسها
2 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
0 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه تاکنون 2128 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 1610 مقاله ژورنالی و 518 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 2 همایش توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه ناشر 62 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 649 مقاله مشترک با 109 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

شرکای علمی اصلی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1401 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه در سال 1401 موضوع قرآن کریم و قرآن می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه در سال 1401 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه بوده است.

طرح های پژوهشی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

اخبار دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه
متاسفانه اخبار دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه در لیست اخبار خروجی در پایگاه اخبار علمی تاکنون ثبت نشده است. اخبار علمی بزرگترین و جامعترین مرجع انتشار اخبار دانشگاهی و پژوهشی کشور است که به صورت آنلاین بیش از یکهزار دانشگاه و پژوهشگاه کشور را رصد نموده و اخبار لحظه ای را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
آرم اخبارعلمی
افراد مهم علمی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

اعضای هیأت علمی دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه
نام مرکز: دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی العامیه نوع مرکز: دانشگاه دولتی استان: قم شهر: قم آدرس: وبسایت دانشگاه: https://www.miu.ac.ir/ شماره تلفن: شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران