رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال 1398

دانشگاههای دولتی تاکنون تعداد 455451 مقاله کنفرانسی، 74247 مقاله ژورنالی و514837 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 دانشگاههای دولتی دارای 63960 عضو هیات علمی و 1019314 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 1484 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 758 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 5680 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 25308 خبر رسمی را از دانشگاههای دولتی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 143 دانشگاههای دولتی را در سال 1398 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای دولتی

رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال 1398

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران