رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال 1400

دانشگاههای دولتی تاکنون تعداد 527133 مقاله کنفرانسی، 166895 مقاله ژورنالی و521753 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 دانشگاههای دولتی دارای 63335 عضو هیات علمی و 1017778 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 1671 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 841 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 8932 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 32831 خبر رسمی را از دانشگاههای دولتی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 144 دانشگاههای دولتی را در سال 1400 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای دولتی

رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال 1400

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران