رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال 1397

دانشگاههای دولتی تاکنون تعداد 431997 مقاله کنفرانسی، 64095 مقاله ژورنالی و476718 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 دانشگاههای دولتی دارای 63971 عضو هیات علمی و 1019483 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 1379 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 738 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 4914 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 19082 خبر رسمی را از دانشگاههای دولتی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 149 دانشگاههای دولتی را در سال 1397 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

مجموع مقالات دانشگاه های دولتی کل کشور

رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال 1397

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران