رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال 1402

دانشگاههای دولتی تاکنون تعداد 607044 مقاله کنفرانسی، 297623 مقاله ژورنالی و521699 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 دانشگاههای دولتی دارای 63309 عضو هیات علمی و 1013416 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 2148 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 1014 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 20277 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 32707 خبر رسمی را از دانشگاههای دولتی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 141 دانشگاههای دولتی را در سال 1402 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای دولتی

رتبه بندی دانشگاههای دولتی در سال 1402

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران