آرم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نوع مرکز: دانشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی یک دانشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1307 تاسیس شده است. در حال حاضر 7090 دانشجو و 605 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 13026 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی صاحب امتیاز و ناشر 6 مجله تخصصی است و تا کنون 32 همایش توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 646 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1403 پژوهشگران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «هدایت و کنترل یکپارچه» و «موشک» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
13026
کل مقالات ISI
646 مقاله
کل مجلات
6 ژورنال
کل کنفرانسها
32 همایش
کل دانشجویان
7090 نفر
کل اساتید
605 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
1 طرح
شاخص کارآفرینی
F

رتبه‌ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تاکنون 13026 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 2677 مقاله ژورنالی و 10349 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 646 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 32 همایش توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ناشر 6 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
 • پارک علم و فناوری
  0
 • شتابدهنده
  0
 • مرکز رشد
  1
 • فضای کار اشتراکی
  0
 • استارتاپ
  0
 • شرکتهای کارآفرین
  0
 • فعالان اکوسیستم
  2


همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 6861 مقاله مشترک با 370 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

شرکای علمی اصلی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1403 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در سال 1403 موضوع هدایت و کنترل یکپارچه و موشک می باشد.

طرح های پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 1 طرح پژوهشی توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نام مرکز: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نوع مرکز: دانشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: سازمان مرکزی دانشگاه  آدرس : تهران- میرداماد غربی - پلاک ۴۷۰ -کد پستی : ۱۹۶۹۷۶۴۴۹۹ - صندوق پستی: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵ وبسایت دانشگاه: http://www.kntu.ac.ir شماره تلفن: 88882991-3 شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران