دانشگاههای برتر ایران در حوزه کارآفرینی و نوآوری

اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاهها و مراکز پژوهشی کشور با همکاری اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود. شاخص کارآفرینی و نوآوری دانشگاهها برای اولین بار در مهرماه ۱۳۹۸* توسط پایگاه یونیرف معرفی شد و شاخصی است که نشان دهنده میزان اهمیت کارآفرینی و نوآوری در هر دانشگاه می باشد. این شاخص بر اساس تعداد مرکز نوآوری و فناوری، پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، شتابندهنده ها، فضای کار اشتراکی، استارتاپها، استارتاپهای شکست خورده (با تاثیر مثبت)، و شرکتهای دانشگاهی محاسبه می شود. کارشناسان مجموعه سیویلیکا آماده راهنمایی شما برای تکمیل دادهها هستند. اگر سوال یا ابهامی دارید با ما تماس بگیرید.

* استخراج شاخصها و رتبه بندی در مرحله آزمایشی قرار داد دارد و تا پایان سال ۱۳۹۸ به صورت مداوم به روز رسانی و تکمیل می شود.

آرم اکوسیستم کارآفرینی
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران