دانشگاههای استان مرکزى

در استان مرکزى تعداد 38 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان مرکزى صاحب امتیاز 22 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 110 شماره منتشر نموده اند. استان مرکزى میزبان 41 همایش علمی تخصصی و 0 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان مرکزى, 31848 مقاله علمی شامل 2763 مقاله ژورنالی و 19207 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 2763 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان مرکزى تعداد 47,508 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 2,128 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان مرکزى

کل مراکز علمی
38
کل اساتید
2128 نفر
کل دانشجویان
47508 نفر
مقالات کنفرانسی
19207 مقاله
مقالات ژورنالی
2763 مقاله
مقالات بین المللی
9878 مقاله
کل همایشها
59
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان مرکزى در سال 1397

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

رتبه در کل کشور: 72

دانشگاه اراک

رتبه در کل کشور: 86

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

رتبه در کل کشور: 90

نمایش دانشگاههای استان مرکزى

پژوهشکده گل و گیاهان زینتی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفرش

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جاسب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شازند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فراهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشگاه اراک

دانشگاه پیام نور واحد آشتیان

دانشگاه پیام نور واحد اراک

دانشگاه پیام نور واحد تفرش

دانشگاه پیام نور واحد چهارچشمه

دانشگاه پیام نور واحد خمین

دانشگاه پیام نور واحد دلیجان

دانشگاه پیام نور واحد ساوه

دانشگاه پیام نور واحد غرق آباد

دانشگاه پیام نور واحد فراهان

دانشگاه پیام نور واحد کمیجان

دانشگاه پیام نور واحد مرکز محلات

دانشگاه پیام نور واحد واحد میلاجرد

دانشگاه تفرش

دانشگاه صنعتی اراک

دانشگاه علوم پزشکی اراک

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین

مرکز آموزش عالی محلات

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

موسسه آموزش عالی انرژی ساوه

موسسه آموزش عالی پرندک

موسسه آموزش عالی دانشستان ساوه

موسسه آموزش عالی فخر رازی ساوه

موسسه آموزش عالی مهرگان محلات

موسسه آموزش عالی ناصرخسرو ساوه

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران