آرم دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نوع مرکز: دانشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

دانشگاه صنعتی مالک اشتر یک دانشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1363 تاسیس شده است. در حال حاضر 3168 دانشجو و 240 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 11346 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه صنعتی مالک اشتر صاحب امتیاز و ناشر 5 مجله تخصصی است و تا کنون 25 همایش توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 443 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه صنعتی مالک اشتر را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1402 پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «بهینه سازی» و «پیل سوختی» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
11346
کل مقالات ISI
443 مقاله
کل مجلات
5 ژورنال
کل کنفرانسها
25 همایش
کل دانشجویان
3168 نفر
کل اساتید
240 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه صنعتی مالک اشتر را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه صنعتی مالک اشتر در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

دانشگاه صنعتی مالک اشتر تاکنون 11346 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 3045 مقاله ژورنالی و 8301 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه صنعتی مالک اشتر را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه صنعتی مالک اشتر نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه صنعتی مالک اشتر دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 443 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه صنعتی مالک اشتر

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 25 همایش توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران دانشگاه صنعتی مالک اشتر ناشر 5 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای دانشگاه صنعتی مالک اشتر که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی دانشگاه صنعتی مالک اشتر شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 6465 مقاله مشترک با 322 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

شرکای علمی اصلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1402 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه صنعتی مالک اشتر در سال 1402 موضوع بهینه سازی و پیل سوختی می باشد.

طرح های پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه صنعتی مالک اشتر به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشگاه صنعتی مالک اشتر
نام مرکز: دانشگاه صنعتی مالک اشتر نوع مرکز: دانشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - لویزان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - ص.پ. ۱۷۷۴-۱۵۸۷۵ , اصفهان -شاهین شهر - انتهای بلوار فردوسی - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - صندوق پستی ۱۱۵/۸۳۱۴۵ وبسایت دانشگاه: http://www.mut.ac.ir شماره تلفن: 021-22945141-6,031-45226001-4 شماره فکس: 22935341,031-45225096
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران