رتبه بندی سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در سال 1397

سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی تاکنون تعداد 21138 مقاله کنفرانسی، 1850 مقاله ژورنالی و4799 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی دارای 2749 عضو هیات علمی و 400 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 21 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 23 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 42 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 4725 خبر رسمی را از سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 74 سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی را در سال 1397 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

مجموع مقالات دانشگاه های دولتی کل کشور

رتبه بندی سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در سال 1397

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران