مرکز ملی تحقیقات شوری یک سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در شهر یزد، استان یزد است. و در سال 1379 تاسیس شده است. در حال حاضر 8 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 452 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.مرکز ملی تحقیقات شوری صاحب امتیاز و ناشر 1 مجله تخصصی است و تا کنون 1 همایش توسط مرکز ملی تحقیقات شوری برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 22 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از مرکز ملی تحقیقات شوری را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1402 پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات شوری بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «شورپسند» و «نشت یونی» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
452
کل مقالات ISI
22 مقاله
کل مجلات
1 ژورنال
کل کنفرانسها
1 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
8 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
134 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ مرکز ملی تحقیقات شوری

نمودار مقابل رتبه (Rank) مرکز ملی تحقیقات شوری را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات مرکز ملی تحقیقات شوری در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی مرکز ملی تحقیقات شوری

مرکز ملی تحقیقات شوری تاکنون 452 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 209 مقاله ژورنالی و 243 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات مرکز ملی تحقیقات شوری را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از مرکز ملی تحقیقات شوری نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات مرکز ملی تحقیقات شوری دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی مرکز ملی تحقیقات شوری

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 22 مقاله توسط پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات شوری در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط مرکز ملی تحقیقات شوری را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های مرکز ملی تحقیقات شوری

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط مرکز ملی تحقیقات شوری را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 1 همایش توسط مرکز ملی تحقیقات شوری برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران مرکز ملی تحقیقات شوری ناشر 1 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای مرکز ملی تحقیقات شوری که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری مرکز ملی تحقیقات شوری
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری مرکز ملی تحقیقات شوری با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی مرکز ملی تحقیقات شوری شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط مرکز ملی تحقیقات شوری در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 426 مقاله مشترک با 75 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات شوری با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

شرکای علمی اصلی مرکز ملی تحقیقات شوری طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران مرکز ملی تحقیقات شوری ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1402 محورهای اصلی مقالات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان مرکز ملی تحقیقات شوری در سال 1402 موضوع شورپسند و نشت یونی می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی مرکز ملی تحقیقات شوری در سال 1402 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان مرکز ملی تحقیقات شوری بوده است.

طرح های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات شوری*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که مرکز ملی تحقیقات شوری به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 134 طرح پژوهشی توسط مرکز ملی تحقیقات شوری انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

اساتید و اعضای هیات علمی مرکز ملی تحقیقات شوری که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای مرکز ملی تحقیقات شوری
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از مرکز ملی تحقیقات شوری در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی مرکز ملی تحقیقات شوری

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با مرکز ملی تحقیقات شوری
نام مرکز: مرکز ملی تحقیقات شوری نوع مرکز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی استان: یزد شهر: یزد آدرس: انتهای بلوار آزادگان، خیابان نهالستان کدپستی 8917357676 وبسایت دانشگاه: http://shoori.areo.ir/ شماره تلفن: 35218700 -35218701 شماره فکس: 35218702
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران