دانشگاههای استان قزوین

در استان قزوین تعداد 28 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان قزوین صاحب امتیاز 43 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 641 شماره منتشر نموده اند. استان قزوین میزبان 64 همایش علمی تخصصی و 4 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان قزوین, 40474 مقاله علمی شامل 9159 مقاله ژورنالی و 21856 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 9159 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان قزوین تعداد 65,659 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 2,248 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان قزوین

کل مراکز علمی
28
کل اساتید
2248 نفر
کل دانشجویان
65659 نفر
مقالات کنفرانسی
21856 مقاله
مقالات ژورنالی
9159 مقاله
مقالات بین المللی
9459 مقاله
کل همایشها
89
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان قزوین در سال 1402

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

رتبه در کل کشور: 46

دانشگاه بین المللی امام خمینی

رتبه در کل کشور: 47

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

رتبه در کل کشور: 192

نمایش دانشگاههای استان قزوین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه پیام نور واحد آبیک

دانشگاه پیام نور واحد آوج

دانشگاه پیام نور واحد اسفرورین

دانشگاه پیام نور واحد الوند

دانشگاه پیام نور واحد بویین زهرا

دانشگاه پیام نور واحد تاکستان

دانشگاه پیام نور واحد دانسفهان

دانشگاه پیام نور واحد شال

دانشگاه پیام نور واحد قزوین

دانشگاه رجا

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

موسسه آموزش عالی آبا

موسسه آموزش عالی اوج آبیک

موسسه آموزش عالی بصیر آبیک

موسسه آموزش عالی پارسیان

موسسه آموزش عالی سهروردی

موسسه آموزش عالی علامه دهخدا قزوین

موسسه آموزش عالی علامه قزوینی

موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان

موسسه آموزش عالی کاسپین

موسسه آموزش عالی مولانا

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران