دانشگاههای استان قزوين

در استان قزوين تعداد 25 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان قزوين صاحب امتیاز 19 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 98 شماره منتشر نموده اند. استان قزوين میزبان 39 همایش علمی تخصصی و 3 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان قزوين, 21457 مقاله علمی شامل 1338 مقاله ژورنالی و 14022 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 1338 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان قزوين تعداد 65,454 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 2,214 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان قزوين

کل مراکز علمی
25
کل اساتید
2214 نفر
کل دانشجویان
65454 نفر
مقالات کنفرانسی
14022 مقاله
مقالات ژورنالی
1338 مقاله
مقالات بین المللی
6097 مقاله
کل همایشها
63
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان قزوين در سال 1397

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

رتبه در کل کشور: 27

دانشگاه بین المللی امام خمینی

رتبه در کل کشور: 52

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

رتبه در کل کشور: 168

نمایش دانشگاههای استان قزوين

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه پیام نور واحد آبیک

دانشگاه پیام نور واحد آوج

دانشگاه پیام نور واحد اسفرورین

دانشگاه پیام نور واحد الوند

دانشگاه پیام نور واحد بویین زهرا

دانشگاه پیام نور واحد تاكستان

دانشگاه پیام نور واحد دانسفهان

دانشگاه پیام نور واحد شال

دانشگاه پیام نور واحد قزوین

دانشگاه رجاء

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

موسسه آموزش عالی آبا

موسسه آموزش عالی اوج آبیک

موسسه آموزش عالی بصیر آبیک

موسسه آموزش عالی پارسیان

موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی

موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان

موسسه آموزش عالی کاسپین

موسسه آموزش عالی مولانا

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران