دانشگاههای استان قزوین

در استان قزوین تعداد 28 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان قزوین صاحب امتیاز 26 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 263 شماره منتشر نموده اند. استان قزوین میزبان 49 همایش علمی تخصصی و 4 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان قزوین, 32571 مقاله علمی شامل 4545 مقاله ژورنالی و 18567 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 4545 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان قزوین تعداد 65,659 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 2,248 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان قزوین

کل مراکز علمی
28
کل اساتید
2248 نفر
کل دانشجویان
65659 نفر
مقالات کنفرانسی
18567 مقاله
مقالات ژورنالی
4545 مقاله
مقالات بین المللی
9459 مقاله
کل همایشها
76
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان قزوین در سال 1400

موسسه آموزش عالی کاسپین

رتبه در کل کشور: 0

دانشگاه بین المللی امام خمینی

رتبه در کل کشور: 31

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

رتبه در کل کشور: 42

نمایش دانشگاههای استان قزوین

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوئین زهرا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دانشگاه بین المللی امام خمینی

دانشگاه پیام نور واحد آبیک

دانشگاه پیام نور واحد آوج

دانشگاه پیام نور واحد اسفرورین

دانشگاه پیام نور واحد الوند

دانشگاه پیام نور واحد بویین زهرا

دانشگاه پیام نور واحد تاکستان

دانشگاه پیام نور واحد دانسفهان

دانشگاه پیام نور واحد شال

دانشگاه پیام نور واحد قزوین

دانشگاه رجا

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوئین زهرا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

موسسه آموزش عالی آبا

موسسه آموزش عالی اوج آبیک

موسسه آموزش عالی بصیر آبیک

موسسه آموزش عالی پارسیان

موسسه آموزش عالی سهروردی

موسسه آموزش عالی علامه دهخدا قزوین

موسسه آموزش عالی علامه قزوینی

موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی

موسسه آموزش عالی غیردولتی تاکستان

موسسه آموزش عالی کاسپین

موسسه آموزش عالی مولانا

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران