دانشگاههای شهر آبیک

در شهر آبیک تعداد 6 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر آبیک صاحب امتیاز 1 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 1 شماره منتشر نموده اند. شهر آبیک میزبان 7 همایش علمی تخصصی و 0 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر آبیک, 1227 مقاله علمی شامل 115 مقاله ژورنالی و 1111 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 115 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر آبیک تعداد 8,055 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 624 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر آبیک

کل مراکز علمی
6
کل اساتید
624 نفر
کل دانشجویان
8055 نفر
مقالات کنفرانسی
1111 مقاله
مقالات ژورنالی
115 مقاله
مقالات بین المللی
1 مقاله
کل همایشها
0
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر آبیک در سال 1402

موسسه آموزش عالی بصیر آبیک

رتبه در کل کشور: 438

دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

رتبه در کل کشور: 541

موسسه آموزش عالی آبا

رتبه در کل کشور: 742

نمایش دانشگاههای شهر آبیک

دانشگاه پیام نور واحد آبیک

دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

موسسه آموزش عالی آبا

موسسه آموزش عالی اوج آبیک

موسسه آموزش عالی بصیر آبیک

موسسه آموزش عالی مولانا

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران