رتبه بندی دانشگاههای آزاد در سال 1397

دانشگاههای آزاد تاکنون تعداد 335359 مقاله کنفرانسی، 22293 مقاله ژورنالی و88018 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 دانشگاههای آزاد دارای 27637 عضو هیات علمی و 1164501 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 951 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 277 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 717 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 13431 خبر رسمی را از دانشگاههای آزاد در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 279 دانشگاههای آزاد را در سال 1397 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

مجموع مقالات دانشگاه های دولتی کل کشور

رتبه بندی دانشگاههای آزاد در سال 1397

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران