رتبه بندی دانشگاههای آزاد در سال 1401

دانشگاههای آزاد تاکنون تعداد 434980 مقاله کنفرانسی، 104572 مقاله ژورنالی و90671 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 دانشگاههای آزاد دارای 27721 عضو هیات علمی و 1165436 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 935 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 356 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 4286 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 16266 خبر رسمی را از دانشگاههای آزاد در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 279 دانشگاههای آزاد را در سال 1401 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای آزاد

رتبه بندی دانشگاههای آزاد در سال 1401

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران