دانشگاههای استان خراسان رضوى

در استان خراسان رضوى تعداد 74 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان خراسان رضوى صاحب امتیاز 107 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 1559 شماره منتشر نموده اند. استان خراسان رضوى میزبان 240 همایش علمی تخصصی و 24 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان خراسان رضوى, 104958 مقاله علمی شامل 7686 مقاله ژورنالی و 48028 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 7686 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان خراسان رضوى تعداد 153,361 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 9,721 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان خراسان رضوى

کل مراکز علمی
74
کل اساتید
9721 نفر
کل دانشجویان
153361 نفر
مقالات کنفرانسی
48028 مقاله
مقالات ژورنالی
7686 مقاله
مقالات بین المللی
49244 مقاله
کل همایشها
439
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان خراسان رضوى در سال 1397

دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه در کل کشور: 5

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه در کل کشور: 24

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

رتبه در کل کشور: 30

نمایش دانشگاههای استان خراسان رضوى

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت جام

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نیشابور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بردسکن

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تایباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خواف

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد طبس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

دانشگاه امام رضا

دانشگاه پیام نور واحد باخرز

دانشگاه پیام نور واحد بردسکن

دانشگاه پیام نور واحد تایباد

دانشگاه پیام نور واحد تربت جام

دانشگاه پیام نور واحد تربت حیدریه

دانشگاه پیام نور واحد جغتای

دانشگاه پیام نور واحد چناران

دانشگاه پیام نور واحد خواف

دانشگاه پیام نور واحد درگز

دانشگاه پیام نور واحد درگز

دانشگاه پیام نور واحد رشتخوار

دانشگاه پیام نور واحد سرخس

دانشگاه پیام نور واحد سرولایت

دانشگاه پیام نور واحد فریمان

دانشگاه پیام نور واحد کاشمر

دانشگاه پیام نور واحد گناباد

دانشگاه پیام نور واحد مرکز سبزوار

دانشگاه پیام نور واحد مرکز قوچان

دانشگاه پیام نور واحد مشهد

دانشگاه پیام نور واحد واحد بجستان

دانشگاه پیام نور واحد واحد داورزن

دانشگاه پیام نور واحد واحدسرولایت

دانشگاه تربت حیدریه

دانشگاه حکیم سبزواری

دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)

دانشگاه صنعتی سجاد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فناوری های نوین سبزوار

دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار

دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

دانشگاه نیشابور

مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان

مجتمع آموزش عالی تربت جام

مجتمع آموزش عالی گناباد

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

موسسه آموزش عالی ابن یمین سبزوار

موسسه آموزش عالی اسرار

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

موسسه آموزش عالی بینالود

موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)

موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان

موسسه آموزش عالی خاوران

موسسه آموزش عالی خراسان

موسسه آموزش عالی سبحان

موسسه آموزش عالی سناباد

موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد

موسسه آموزش عالی عطار

موسسه آموزش عالی فردوس مشهد

موسسه آموزش عالی کاویان

موسسه آموزش عالی وحدت تربت جام

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران