آرم دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)

دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)

نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی

استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد

دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) یک موسسه غیرانتفاعی در شهر مشهد، استان خراسان رضوی است. و در سال 1373 تاسیس شده است. در حال حاضر 4680 دانشجو و 320 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 415 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. علاوه بر این تاکنون 19 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1399 پژوهشگران دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «طرحواره های ناسازگار اولیه» و «نشانگان بالینی» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
415
کل مقالات ISI
19 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
4680 نفر
کل اساتید
320 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)

دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) تاکنون 415 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 19 مقاله ژورنالی و 396 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 19 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 261 مقاله مشترک با 60 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)

شرکای علمی اصلی دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1399 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) در سال 1399 موضوع طرحواره های ناسازگار اولیه و نشانگان بالینی می باشد.

طرح های پژوهشی دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)
نام مرکز: دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی استان: خراسان رضوی شهر: مشهد آدرس: بزرگراه امام علی - بلوار شهید رفیعی - میدان شهید مطهری وبسایت دانشگاه: http://www.khayyam.ac.ir/ شماره تلفن: 051-35156 شماره فکس: 051-35252777
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران