دانشگاههای شهر مشهد

در شهر مشهد تعداد 25 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر مشهد صاحب امتیاز 94 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 1452 شماره منتشر نموده اند. شهر مشهد میزبان 176 همایش علمی تخصصی و 20 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر مشهد, 83842 مقاله علمی شامل 6703 مقاله ژورنالی و 33515 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 6703 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر مشهد تعداد 97,146 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 6,849 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر مشهد

کل مراکز علمی
25
کل اساتید
6849 نفر
کل دانشجویان
97146 نفر
مقالات کنفرانسی
33515 مقاله
مقالات ژورنالی
6703 مقاله
مقالات بین المللی
43624 مقاله
کل همایشها
365
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر مشهد در سال 1397

دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه در کل کشور: 5

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه در کل کشور: 25

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

رتبه در کل کشور: 29

نمایش دانشگاههای شهر مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دانشگاه امام رضا

دانشگاه پیام نور واحد سرولایت

دانشگاه پیام نور واحد مشهد

دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام)

دانشگاه صنعتی سجاد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

موسسه آموزش عالی اسرار

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

موسسه آموزش عالی بینالود

موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

موسسه آموزش عالی خاوران

موسسه آموزش عالی خراسان

موسسه آموزش عالی سناباد

موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد

موسسه آموزش عالی عطار

موسسه آموزش عالی فردوس مشهد

موسسه آموزش عالی کاویان

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران