دانشگاههای شهر مشهد

در شهر مشهد تعداد 27 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر مشهد صاحب امتیاز 108 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 4153 شماره منتشر نموده اند. شهر مشهد میزبان 287 همایش علمی تخصصی و 23 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر مشهد, 129030 مقاله علمی شامل 32914 مقاله ژورنالی و 49204 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 32914 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر مشهد تعداد 102,982 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 7,024 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر مشهد

کل مراکز علمی
27
کل اساتید
7024 نفر
کل دانشجویان
102982 نفر
مقالات کنفرانسی
49204 مقاله
مقالات ژورنالی
32914 مقاله
مقالات بین المللی
46912 مقاله
کل همایشها
519
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر مشهد در سال 1402

دانشگاه فردوسی مشهد

رتبه در کل کشور: 8

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

رتبه در کل کشور: 36

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رتبه در کل کشور: 37

نمایش دانشگاههای شهر مشهد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

دانشگاه امام رضا

دانشگاه پیام نور واحد سرولایت

دانشگاه پیام نور واحد مشهد

دانشگاه خیام

دانشگاه صنعتی سجاد

دانشگاه علوم اسلامی رضوی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه مهندسی علوم وفناوری های نوین گلبهار

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

موسسه آموزش عالی اسرار

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد

موسسه آموزش عالی بینالود

موسسه آموزش عالی تابران

موسسه آموزش عالی توس

موسسه آموزش عالی حکمت رضوی

موسسه آموزش عالی خاوران

موسسه آموزش عالی خراسان

موسسه آموزش عالی سناباد

موسسه آموزش عالی شاندیز مشهد

موسسه آموزش عالی عطار

موسسه آموزش عالی فردوس مشهد

موسسه آموزش عالی کاویان

موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

موسسه غیر انتفاعی خردگرایان مطهر

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران