آرم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

نوع مرکز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی

استان: خراسان رضوی

شهر: مشهد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی یک سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در شهر مشهد، استان خراسان رضوی است. و در سال 1338 تاسیس شده است. در حال حاضر 94 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 2521 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی صاحب امتیاز و ناشر 1 مجله تخصصی است و تا کنون 3 همایش توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 83 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1403 پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «حوزه آبخیز» و «حوزه آبخیز» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
2521
کل مقالات ISI
83 مقاله
کل مجلات
1 ژورنال
کل کنفرانسها
3 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
94 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
427 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

نمودار مقابل رتبه (Rank) مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی تاکنون 2521 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 929 مقاله ژورنالی و 1592 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 83 مقاله توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 3 همایش توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی ناشر 1 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 2368 مقاله مشترک با 161 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

شرکای علمی اصلی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1403 محورهای اصلی مقالات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در سال 1403 موضوع حوزه آبخیز و حوزه آبخیز می باشد.

طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 427 طرح پژوهشی توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

اساتید و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی
نام مرکز: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی نوع مرکز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی استان: خراسان رضوی شهر: مشهد آدرس: بزرگراه شهید کلانتری – رو به روی پلیس راه طرق- مجتمع کشاورزی طرق- کد پستی: ۹۱۶۵۹۶۶۴۱۶ وبسایت دانشگاه: http://kanrrc.areo.ir/ شماره تلفن: 05133822301-4 شماره فکس: 05133822390
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران