رتبه بندی پژوهشگاههای دولتی در سال 1398

پژوهشگاههای دولتی تاکنون تعداد 23673 مقاله کنفرانسی، 4522 مقاله ژورنالی و14000 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 پژوهشگاههای دولتی دارای 2135 عضو هیات علمی و 6310 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 207 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 122 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 1552 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 5795 خبر رسمی را از پژوهشگاههای دولتی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 54 پژوهشگاههای دولتی را در سال 1398 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

نمودار مقالات سالانه پژوهشگاههای دولتی

رتبه بندی پژوهشگاههای دولتی در سال 1398

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران