رتبه بندی پژوهشگاههای دولتی در سال 1397

پژوهشگاههای دولتی تاکنون تعداد 22315 مقاله کنفرانسی، 3918 مقاله ژورنالی و13985 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 پژوهشگاههای دولتی دارای 2135 عضو هیات علمی و 6310 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 199 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 119 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 1391 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 5314 خبر رسمی را از پژوهشگاههای دولتی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 54 پژوهشگاههای دولتی را در سال 1397 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

مجموع مقالات دانشگاه های دولتی کل کشور

رتبه بندی پژوهشگاههای دولتی در سال 1397

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران