رتبه بندی پژوهشگاههای دولتی در سال 1402

پژوهشگاههای دولتی تاکنون تعداد 31131 مقاله کنفرانسی، 20563 مقاله ژورنالی و30533 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 پژوهشگاههای دولتی دارای 2054 عضو هیات علمی و 4920 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 295 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 174 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 5438 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 5868 خبر رسمی را از پژوهشگاههای دولتی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 52 پژوهشگاههای دولتی را در سال 1402 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

نمودار مقالات سالانه پژوهشگاههای دولتی

رتبه بندی پژوهشگاههای دولتی در سال 1402

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران