آرم سازمان نقشه برداری کشور

سازمان نقشه برداری کشور

نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

سازمان نقشه برداری کشور یک پژوهشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1332 تاسیس شده است.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 329 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.سازمان نقشه برداری کشور صاحب امتیاز و ناشر 0 مجله تخصصی است و تا کنون 15 همایش توسط سازمان نقشه برداری کشور برگزار شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از سازمان نقشه برداری کشور را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1402 پژوهشگران سازمان نقشه برداری کشور بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «استاندارد S» و «شهرداری شهرستان قائمشهر» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
329
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
15 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
0 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ سازمان نقشه برداری کشور

نمودار مقابل رتبه (Rank) سازمان نقشه برداری کشور را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات سازمان نقشه برداری کشور در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی سازمان نقشه برداری کشور

سازمان نقشه برداری کشور تاکنون 329 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 42 مقاله ژورنالی و 287 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات سازمان نقشه برداری کشور را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از سازمان نقشه برداری کشور نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات سازمان نقشه برداری کشور دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی سازمان نقشه برداری کشور

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران سازمان نقشه برداری کشور در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط سازمان نقشه برداری کشور را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های سازمان نقشه برداری کشور

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط سازمان نقشه برداری کشور را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 15 همایش توسط سازمان نقشه برداری کشور برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای سازمان نقشه برداری کشور ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری سازمان نقشه برداری کشور
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری سازمان نقشه برداری کشور با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی سازمان نقشه برداری کشور شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط سازمان نقشه برداری کشور در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 220 مقاله مشترک با 48 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران سازمان نقشه برداری کشور با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی سازمان نقشه برداری کشور

شرکای علمی اصلی سازمان نقشه برداری کشور طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران سازمان نقشه برداری کشور ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1402 محورهای اصلی مقالات علمی سازمان نقشه برداری کشور به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان سازمان نقشه برداری کشور در سال 1402 موضوع استاندارد S و شهرداری شهرستان قائمشهر می باشد.

طرح های پژوهشی سازمان نقشه برداری کشور*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که سازمان نقشه برداری کشور به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط سازمان نقشه برداری کشور انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی سازمان نقشه برداری کشور

اساتید و اعضای هیات علمی سازمان نقشه برداری کشور که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای سازمان نقشه برداری کشور
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از سازمان نقشه برداری کشور در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی سازمان نقشه برداری کشور
    تاکنون هیچ عضو هیات علمی سازمان نقشه برداری کشور در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با سازمان نقشه برداری کشور
نام مرکز: سازمان نقشه برداری کشور نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: میدان آزادی، خیابان معراج، سازمان نقشه برداری کشور وبسایت دانشگاه: http://ncc.org.ir/ شماره تلفن: 66071163 شماره فکس: 66071141
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران