رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1402

دانشگاههای علوم پزشکی تاکنون تعداد 54121 مقاله کنفرانسی، 77230 مقاله ژورنالی و285505 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 دانشگاههای علوم پزشکی دارای 17909 عضو هیات علمی و 194701 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 420 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 311 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 8435 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 39907 خبر رسمی را از دانشگاههای علوم پزشکی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 62 دانشگاههای علوم پزشکی را در سال 1402 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای علوم پزشکی

رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1402

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران