رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1398

دانشگاههای علوم پزشکی تاکنون تعداد 32081 مقاله کنفرانسی، 16260 مقاله ژورنالی و249039 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 دانشگاههای علوم پزشکی دارای 17925 عضو هیات علمی و 194887 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 317 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 242 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 1619 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 34387 خبر رسمی را از دانشگاههای علوم پزشکی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 64 دانشگاههای علوم پزشکی را در سال 1398 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای علوم پزشکی

رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1398

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران