رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1397

دانشگاههای علوم پزشکی تاکنون تعداد 30097 مقاله کنفرانسی، 15970 مقاله ژورنالی و247841 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 دانشگاههای علوم پزشکی دارای 17925 عضو هیات علمی و 194887 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 311 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 242 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 1598 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 29939 خبر رسمی را از دانشگاههای علوم پزشکی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 64 دانشگاههای علوم پزشکی را در سال 1397 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

مجموع مقالات دانشگاه های دولتی کل کشور

رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی در سال 1397

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران