آرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

نوع مرکز: دانشگاه علوم پزشکی

استان: هرمزگان

شهر: بندرعباس

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سال 1365 تاسیس شده است. در حال حاضر 2700 دانشجو و 267 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 313 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان صاحب امتیاز و ناشر 5 مجله تخصصی است و تا کنون 2 همایش توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 69 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1397 پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «فناوری اطلاعات سلامت» و «تلفن همراه هوشمند» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
313
کل مقالات ISI
69 مقاله
کل مجلات
5 ژورنال
کل کنفرانسها
2 همایش
کل دانشجویان
2700 نفر
کل اساتید
267 نفر
مساحت (مترمربع)
وارد نشده است
طرح های پژوهشی
به زودی
کارآفرینی و نوآوری
به زودی

رتبه‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان تاکنون 313 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 123 مقاله ژورنالی و 190 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 69 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
 • پوستر کنفرانس

  Management of Violence and Aggression in Emergency Environment; a Narrative Review of 200 Related Articles.

 • پوستر کنفرانس

  Use of low-vault posterior chamber collagen copolymer phakic intraocular lenses for the correction of myopia: a 3-year follow-up.

 • پوستر کنفرانس

  A Comparison Between the Effects of Preloading with Ringer's Solution and Voluven on Hemodynamic Changes in Patients Undergoing Elective Cesarean Section Under Spinal Anesthesia.

 • پوستر کنفرانس

  The impact of variations in transcription of DICER and AGO2 on exacerbation of childhood B-cell lineage acute lymphoblastic leukaemia.

 • پوستر کنفرانس

  Reply to: Meta-Analysis of cancer risks of professional firefighters.

همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 2 همایش توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان ناشر 5 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 180 مقاله مشترک با 56 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1397 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سال 1397 موضوع فناوری اطلاعات سلامت و تلفن همراه هوشمند می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سال 1397 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان بوده است.

اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
 • محمد مهدی بلالی
  محمد مهدی بلالی دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
نام مرکز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان نوع مرکز: دانشگاه علوم پزشکی استان: هرمزگان شهر: بندرعباس آدرس: بندرعباس-بلوار شهید چمران-جنب استانداری وبسایت دانشگاه: http://www.hums.ac.ir/ شماره تلفن: 076-33333280-5 شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران