لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سال 1393 (2014)

پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سال 1393 کلا 61 مقاله شامل 20 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 33 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۸ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
 • undraw-business
  درخواست گزارش کامل مقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

  کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان شامل 61 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان در سال 1393 (2014)

نمایش لیست:

سال :

 • عنوان مقاله ISI
  سال انتشار
  نویسنده*
  سمت
  زبان
  دانلود مقالات
 • 2014
  Zohreh Shahboodaghi
  Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
  انگلیسی
 • Islam the origin of global healthcare, A review article
  2014
  Abbas Pak Nahad
  Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
  انگلیسی
 • Neuroprotective effect of coenzyme Q10 in hippocampal injury in Balb/c mouse
  2014
  Majid Ketabi
  Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
  انگلیسی
 • Effective dose of radon222 and thoron220 in the indoor air of Genow hot springs of Bandar Abbas
  2014
  Aziz Rahimizadeh
  Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
  انگلیسی
 • 2014
  Hadi Yousefi
  Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
  انگلیسی
 • Determining the frequency and causes of maternal mortality in Hormozgan province, Iran during 2005-2011
  2014
  Fatemeh Pourahmad
  Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
  انگلیسی
 • 2014
  Fatemeh Dabiri
  Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
  انگلیسی
 • Study the relationship between antioxidant potential and phenolic contents of Juniperus Excelsa fruit
  2014
  Moein Soheila
  Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
  انگلیسی
* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان است نمایش داده شده است.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران