دانشگاههای استان خراسان جنوبی

در استان خراسان جنوبی تعداد 22 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان خراسان جنوبی صاحب امتیاز 11 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 96 شماره منتشر نموده اند. استان خراسان جنوبی میزبان 41 همایش علمی تخصصی و 1 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان خراسان جنوبی, 19315 مقاله علمی شامل 2585 مقاله ژورنالی و 11426 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 2585 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان خراسان جنوبی تعداد 18,798 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,545 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان خراسان جنوبی

کل مراکز علمی
22
کل اساتید
1545 نفر
کل دانشجویان
18798 نفر
مقالات کنفرانسی
11426 مقاله
مقالات ژورنالی
2585 مقاله
مقالات بین المللی
5304 مقاله
کل همایشها
55
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان خراسان جنوبی در سال 1400

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

رتبه در کل کشور: 0

دانشگاه بیرجند

رتبه در کل کشور: 36

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

رتبه در کل کشور: 76

نمایش دانشگاههای استان خراسان جنوبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه بیرجند

دانشگاه پیام نور واحد بشرویه

دانشگاه پیام نور واحد بیرجند

دانشگاه پیام نور واحد حاجی آباد

دانشگاه پیام نور واحد خضری

دانشگاه پیام نور واحد خوسف

دانشگاه پیام نور واحد زهان

دانشگاه پیام نور واحد سر پیشه

دانشگاه پیام نور واحد سرایان

دانشگاه پیام نور واحد طبس

دانشگاه پیام نور واحد فردوس

دانشگاه پیام نور واحد قاین

دانشگاه پیام نور واحد نهبندان

دانشگاه پیام نور واحد واحد اسدیه

دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران