دانشگاههای استان خراسان جنوبی

در استان خراسان جنوبی تعداد 22 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان خراسان جنوبی صاحب امتیاز 11 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 133 شماره منتشر نموده اند. استان خراسان جنوبی میزبان 47 همایش علمی تخصصی و 1 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان خراسان جنوبی, 20427 مقاله علمی شامل 3187 مقاله ژورنالی و 11936 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 3187 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان خراسان جنوبی تعداد 18,798 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,545 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان خراسان جنوبی

کل مراکز علمی
22
کل اساتید
1545 نفر
کل دانشجویان
18798 نفر
مقالات کنفرانسی
11936 مقاله
مقالات ژورنالی
3187 مقاله
مقالات بین المللی
5304 مقاله
کل همایشها
56
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان خراسان جنوبی در سال 1400

دانشگاه بیرجند

رتبه در کل کشور: 40

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

رتبه در کل کشور: 79

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

رتبه در کل کشور: 180

نمایش دانشگاههای استان خراسان جنوبی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فردوس

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات

دانشگاه بزرگمهر قائنات

دانشگاه بیرجند

دانشگاه پیام نور واحد بشرویه

دانشگاه پیام نور واحد بیرجند

دانشگاه پیام نور واحد حاجی آباد

دانشگاه پیام نور واحد خضری

دانشگاه پیام نور واحد خوسف

دانشگاه پیام نور واحد زهان

دانشگاه پیام نور واحد سر پیشه

دانشگاه پیام نور واحد سرایان

دانشگاه پیام نور واحد طبس

دانشگاه پیام نور واحد فردوس

دانشگاه پیام نور واحد قاین

دانشگاه پیام نور واحد نهبندان

دانشگاه پیام نور واحد واحد اسدیه

دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران