دانشگاههای شهر بيرجند

در شهر بيرجند تعداد 9 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر بيرجند صاحب امتیاز 9 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 21 شماره منتشر نموده اند. شهر بيرجند میزبان 33 همایش علمی تخصصی و 1 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر بيرجند, 11949 مقاله علمی شامل 819 مقاله ژورنالی و 7412 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 819 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر بيرجند تعداد 16,137 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,403 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر بيرجند

کل مراکز علمی
9
کل اساتید
1403 نفر
کل دانشجویان
16137 نفر
مقالات کنفرانسی
7412 مقاله
مقالات ژورنالی
819 مقاله
مقالات بین المللی
3718 مقاله
کل همایشها
39
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر بيرجند در سال 1397

دانشگاه بیرجند

رتبه در کل کشور: 42

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

رتبه در کل کشور: 99

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

رتبه در کل کشور: 241

نمایش دانشگاههای شهر بيرجند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

دانشگاه بیرجند

دانشگاه پیام نور واحد بیرجند

دانشگاه پیام نور واحد خضری

دانشگاه پیام نور واحد طبس

دانشگاه پیام نور واحد قاین

دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران