دانشگاههای شهر بيرجند

در شهر بيرجند تعداد 10 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر بيرجند صاحب امتیاز 11 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 49 شماره منتشر نموده اند. شهر بيرجند میزبان 34 همایش علمی تخصصی و 1 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر بيرجند, 14390 مقاله علمی شامل 1114 مقاله ژورنالی و 8504 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 1114 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر بيرجند تعداد 16,137 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,403 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر بيرجند

کل مراکز علمی
10
کل اساتید
1403 نفر
کل دانشجویان
16137 نفر
مقالات کنفرانسی
8504 مقاله
مقالات ژورنالی
1114 مقاله
مقالات بین المللی
4772 مقاله
کل همایشها
40
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر بيرجند در سال 1397

دانشگاه بیرجند

رتبه در کل کشور: 37

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

رتبه در کل کشور: 109

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

رتبه در کل کشور: 172

نمایش دانشگاههای شهر بيرجند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

دانشگاه بیرجند

دانشگاه پیام نور واحد بیرجند

دانشگاه پیام نور واحد خضری

دانشگاه پیام نور واحد طبس

دانشگاه پیام نور واحد قاین

دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران