دانشگاههای شهر بیرجند

در شهر بیرجند تعداد 10 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر بیرجند صاحب امتیاز 24 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 222 شماره منتشر نموده اند. شهر بیرجند میزبان 47 همایش علمی تخصصی و 1 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر بیرجند, 21763 مقاله علمی شامل 4482 مقاله ژورنالی و 12004 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 4482 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر بیرجند تعداد 16,137 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,403 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر بیرجند

کل مراکز علمی
10
کل اساتید
1403 نفر
کل دانشجویان
16137 نفر
مقالات کنفرانسی
12004 مقاله
مقالات ژورنالی
4482 مقاله
مقالات بین المللی
5277 مقاله
کل همایشها
49
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر بیرجند در سال 1402

دانشگاه بیرجند

رتبه در کل کشور: 57

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

رتبه در کل کشور: 93

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

رتبه در کل کشور: 157

نمایش دانشگاههای شهر بیرجند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

دانشگاه بیرجند

دانشگاه پیام نور واحد بیرجند

دانشگاه پیام نور واحد خضری

دانشگاه پیام نور واحد طبس

دانشگاه پیام نور واحد قاین

دانشگاه صنعتی بیرجند

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان جنوبی

موسسه آموزش عالی هرمزان بیرجند

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران