دانشگاههای استان ایلام

در استان ایلام تعداد 19 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان ایلام صاحب امتیاز 4 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 11 شماره منتشر نموده اند. استان ایلام میزبان 11 همایش علمی تخصصی و 0 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان ایلام, 12768 مقاله علمی شامل 1399 مقاله ژورنالی و 6739 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 1399 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان ایلام تعداد 19,065 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 671 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان ایلام

کل مراکز علمی
19
کل اساتید
671 نفر
کل دانشجویان
19065 نفر
مقالات کنفرانسی
6739 مقاله
مقالات ژورنالی
1399 مقاله
مقالات بین المللی
4630 مقاله
کل همایشها
27
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان ایلام در سال 1400

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب

رتبه در کل کشور: 0

دانشگاه ایلام

رتبه در کل کشور: 80

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

رتبه در کل کشور: 123

نمایش دانشگاههای استان ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران

دانشگاه ایلام

دانشگاه پیام نور واحد آبدانان

دانشگاه پیام نور واحد ارکواز

دانشگاه پیام نور واحد ایلام

دانشگاه پیام نور واحد ایوان

دانشگاه پیام نور واحد بدره

دانشگاه پیام نور واحد چوار

دانشگاه پیام نور واحد دره شهر

دانشگاه پیام نور واحد دهلران

دانشگاه پیام نور واحد سرابله

دانشگاه پیام نور واحد مهران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

موسسه آموزش عالی باختر

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران