دانشگاههای استان ايلام

در استان ايلام تعداد 19 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان ايلام صاحب امتیاز 3 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 11 شماره منتشر نموده اند. استان ايلام میزبان 11 همایش علمی تخصصی و 0 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان ايلام, 12418 مقاله علمی شامل 1173 مقاله ژورنالی و 6615 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 1173 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان ايلام تعداد 19,065 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 671 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان ايلام

کل مراکز علمی
19
کل اساتید
671 نفر
کل دانشجویان
19065 نفر
مقالات کنفرانسی
6615 مقاله
مقالات ژورنالی
1173 مقاله
مقالات بین المللی
4630 مقاله
کل همایشها
26
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان ايلام در سال 1397

دانشگاه ایلام

رتبه در کل کشور: 109

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

رتبه در کل کشور: 179

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

رتبه در کل کشور: 251

نمایش دانشگاههای استان ايلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان غرب

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دره شهر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران

دانشگاه ایلام

دانشگاه پیام نور واحد آبدانان

دانشگاه پیام نور واحد ارکواز

دانشگاه پیام نور واحد ایلام

دانشگاه پیام نور واحد ایوان

دانشگاه پیام نور واحد بدره

دانشگاه پیام نور واحد چوار

دانشگاه پیام نور واحد دره شهر

دانشگاه پیام نور واحد دهلران

دانشگاه پیام نور واحد سرابله

دانشگاه پیام نور واحد مهران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

موسسه آموزش عالی باختر

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران