رتبه بندی موسسات غیرانتفاعی در سال 1397

موسسات غیرانتفاعی تاکنون تعداد 33517 مقاله کنفرانسی، 1528 مقاله ژورنالی و1899 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 موسسات غیرانتفاعی دارای 67153 عضو هیات علمی و 220262 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 225 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 20 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 68 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 4955 خبر رسمی را از موسسات غیرانتفاعی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 179 موسسات غیرانتفاعی را در سال 1397 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

مجموع مقالات دانشگاه های دولتی کل کشور

رتبه بندی موسسات غیرانتفاعی در سال 1397

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران