رتبه بندی موسسات غیرانتفاعی در سال 1401

موسسات غیرانتفاعی تاکنون تعداد 56804 مقاله کنفرانسی، 8972 مقاله ژورنالی و2417 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 موسسات غیرانتفاعی دارای 68103 عضو هیات علمی و 236722 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 447 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 104 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 857 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 6693 خبر رسمی را از موسسات غیرانتفاعی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 186 موسسات غیرانتفاعی را در سال 1401 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

نمودار مقالات سالانه موسسات غیرانتفاعی

رتبه بندی موسسات غیرانتفاعی در سال 1401

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران