رتبه بندی موسسات غیرانتفاعی در سال 1401

موسسات غیرانتفاعی تاکنون تعداد 49913 مقاله کنفرانسی، 6326 مقاله ژورنالی و2361 مقاله در خارج از کشور منتشر نموده اند.
در سال آماری 1397 موسسات غیرانتفاعی دارای 67993 عضو هیات علمی و 231046 دانشجو بودند.این مراکز تاکنون برگزار کننده 382 همایش علمی کشور را بر عهده داشته اند و صاحب امتیاز 84 ژورنال تخصصی داخل کشور هستند و 570 شماره از این نشریات علمی را با موفقیت منتشر نموده اند.ما از ابتدای سال 1397 تا کنون تعداد 6569 خبر رسمی را از موسسات غیرانتفاعی در پایگاه اخبارعلمی ثبت نموده ایم.فهرست زیر رتبه بندی 184 موسسات غیرانتفاعی را در سال 1401 نمایش می دهد. می توانید رتبه بندی را بر اساس سنجه های مختلف و یا برای سالهای متفاوت تنظیم نمایید.

نمودار مقالات سالانه موسسات غیرانتفاعی

رتبه بندی موسسات غیرانتفاعی در سال 1401

مرتب سازی براساس :

دانشگاه های :

سال :

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران