آرم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی

استان: قم

شهر: قم

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) یک موسسه غیرانتفاعی در شهر قم، استان قم است. و در سال 1372 تاسیس شده است. در حال حاضر 1000 دانشجو و 50 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 727 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) صاحب امتیاز و ناشر 19 مجله تخصصی است و تا کنون 1 همایش توسط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 3 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1403 پژوهشگران موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «تحلیل محتوا» و «تحلیل محتوا» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
727
کل مقالات ISI
3 مقاله
کل مجلات
19 ژورنال
کل کنفرانسها
1 همایش
کل دانشجویان
1000 نفر
کل اساتید
50 نفر
مساحت (مترمربع)
7,000
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

نمودار مقابل رتبه (Rank) موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) تاکنون 727 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 672 مقاله ژورنالی و 55 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 3 مقاله توسط پژوهشگران موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 1 همایش توسط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ناشر 19 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 308 مقاله مشترک با 59 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

شرکای علمی اصلی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1403 محورهای اصلی مقالات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سال 1403 موضوع تحلیل محتوا و تحلیل محتوا می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سال 1403 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بوده است.

طرح های پژوهشی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

اساتید و اعضای هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

اعضای هیأت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
نام مرکز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی استان: قم شهر: قم آدرس: ابتدای بلوار جمهوری وبسایت دانشگاه: http://www.iki.ac.ir/ شماره تلفن: شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران