دانشگاههای استان همدان

در استان همدان تعداد 21 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان همدان صاحب امتیاز 21 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 725 شماره منتشر نموده اند. استان همدان میزبان 43 همایش علمی تخصصی و 163 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان همدان, 30964 مقاله علمی شامل 7085 مقاله ژورنالی و 13879 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 7085 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان همدان تعداد 47,306 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,545 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان همدان

کل مراکز علمی
21
کل اساتید
1545 نفر
کل دانشجویان
47306 نفر
مقالات کنفرانسی
13879 مقاله
مقالات ژورنالی
7085 مقاله
مقالات بین المللی
10000 مقاله
کل همایشها
377
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان همدان در سال 1402

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

رتبه در کل کشور: 60

دانشگاه ملایر

رتبه در کل کشور: 121

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

رتبه در کل کشور: 128

نمایش دانشگاههای استان همدان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دانشگاه پیام نور واحد کبودرآهنگ

دانشگاه پیام نور واحد مرکز اسد آباد

دانشگاه پیام نور واحد مرکز بهار

دانشگاه پیام نور واحد مرکز رزن

دانشگاه پیام نور واحد مرکز ملایر

دانشگاه پیام نور واحد واحد قروهدرجزین

دانشگاه پیام نور واحد واحد نهاوند

دانشگاه پیام نور واحد همدان

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

دانشگاه ملایر

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران