دانشگاههای استان همدان

در استان همدان تعداد 22 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای استان همدان صاحب امتیاز 18 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 151 شماره منتشر نموده اند. استان همدان میزبان 31 همایش علمی تخصصی و 118 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان همدان, 19803 مقاله علمی شامل 1408 مقاله ژورنالی و 9356 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 1408 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای استان همدان تعداد 47,806 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,583 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای استان همدان

کل مراکز علمی
22
کل اساتید
1583 نفر
کل دانشجویان
47806 نفر
مقالات کنفرانسی
9356 مقاله
مقالات ژورنالی
1408 مقاله
مقالات بین المللی
9039 مقاله
کل همایشها
195
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر استان همدان در سال 1397

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

رتبه در کل کشور: 75

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

رتبه در کل کشور: 94

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رتبه در کل کشور: 97

نمایش دانشگاههای استان همدان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسدآباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهاوند

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دانشگاه پیام نور واحد کبودرآهنگ

دانشگاه پیام نور واحد مرکز اسد آباد

دانشگاه پیام نور واحد مرکز بهار

دانشگاه پیام نور واحد مرکز رزن

دانشگاه پیام نور واحد مرکز ملایر

دانشگاه پیام نور واحد واحد قروهدرجزین

دانشگاه پیام نور واحد واحد نهاوند

دانشگاه پیام نور واحد همدان

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه ملایر

دانشگاه نهاوند 

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران